<

VENUE

THE
SUNROOM

The Sun Room

ขนาดห้อง 126 ตารางเมตร ห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรือนกระจกที่โอบล้อมด้วยพืชพันธุ์เขตร้อน สามารถรองรับแขกได้ถึง 50 ท่าน เหมาะสำหรับจัดพิธีหมั้นหรืองานแต่งงานขนาดเล็ก

SALON
BOTANICA

INFINITY
LAWN